Úvod

PUBLIC LIGHTING – ALL IN ONE SOLUTION

 

Nejnovější verze digitálního přístroje ASPON-P přináší do oblasti spínání podle osvětlení okolního prostředí především do oblasti veřejného osvětlení nové generace, zcela nový přístup. Jeho unikátní technologie spočívá v prověřených postupech a know-how, které společnost nabyla již více než 20-letou praxí. Ty jsou vázány ke každému kroku výroby- jako je třeba vynikající materiál, užití konkrétních výrobních postupů, nástrojů, přípravků a přesné řízení všech dalších procesů. To umožnilo vznik skutečně kvalitního a výkonného výrobku s vysokou užitnou hodnotou.

V roce 1999 přišli američtí autoři Hawkins, Lovins a Lovins s názorem, že „dokážeme šetřit zdroje energie, aniž bychom museli snížit svůj životní standard. Stačí, když zdroje budeme využívat s rozumem“1).

Z hlediska udržitelnosti podmínek ochrany životního prostředí by každý subjekt měl dodržovat principy, jako je respekt a ohleduplnost ve všech aspektech našeho života. Firmy, dodržující tyto hodnoty svým jednáním vyjadřují svou společenskou odpovědnost a certifikace CSR je cestou k přijetí těchto hodnot 1).

_____

1)Prof.Michael B Hardt: Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost (článek v bulletinu Tec News Harting č.23/2012, str.6)

„Neomezený růst není v omezeném systému možný“

Tyto myšlenky přesně zapadají do dlouhodobé koncepce firmy Lípa- šetřit zdroje energie. Ať už při ekonomickém provozu kotlů, nebo při provozu veřejného osvětlení (dále jen VO).Ne však mrznout a netopit! Ne však být potmě a nesvítit! Topit, ale seřízeným hořákem. Svítit, ale s rozumem a jen po dobu nezbytně potřebnou.

K osvědčeným výrobkům společnosti Lípa patří nerozlučně analogová fotorelé ASPON- dnes už 4.generace- která již přes 20 let pomáhají významně snižovat energetickou náročnost veřejného osvětlení v obcích a městech v České republice, na Slovensku i v Polsku.

Digitální programovatelný ASPON 5. generace

Letos přichází na trh plně digitální nástupce - ASPON 5.generace . V podmínkách rychlého a nevratného růstu cen elektrické energie je vyvinut „na míru“ potřebám měst a obcí jako základní stavební kámen pro autonomní systém se zálohovací funkcí (dva systémy souběžně zvyšují spolehlivost a funkčnost zařízení i při poruše jednoho z nich), za cenu nepřevyšující např. průměrnou cenu jedné nové LED lampy s osvětlovacím tělesem. Při cestě do budoucna se dá s úsporami začít rovnou tak, že vám přesně seřídíme zapínací a vypínací režim podle skutečných světelných podmínek v konkrétní době na konkrétním místě, kde jsou lampy VO. Později dojde v obci třeba i na inovaci VO, např. moderními lampami LED, což přinese další úspory. Potom ve spojení svítidel LED s tímto moderním ASPON-P  bude možno ušetřit i více než 80% dnes vydaných prostředků na provoz VO! Při záruce na přístroj delší než 10 let se investice zcela určitě vyplatí.

Příslušenství a nové možnosti ASPONu 5. generace

Pro použití ve velmi složitých světelných podmínkách je totiž základní jednotka ASPON-P rozšiřitelná o příslušenství, které systému VO umožní spínat po sekcích, s časovým zpožděním, nebo na nepřístupných místech pomocí radiových vln na kmitočtu 868 MHz. Pro vykazování úspor ukládá nový ASPON-P potřebná data, která je možno nejdéle za čtvrt roku stáhnout si i do PC a statisticky vyhodnocovat dodaným SW. Současně lze podle potřeby ukládat i další údaje- o teplotě, o oblačnosti, o výpadcích, o využití svátečního režimu spínání, o popůlnočním vypínání, atd.