Jištění

Přístroj je jištěn dvěma rychlými trubičkovými pojistkami, přístupnými z čelní strany:

  • ovládací část pojistkou F 0,16 A/250 V- L
  • silová spínaná část pojistkou F 5 A/250 V- H

Výrobce doporučuje dodržet jmenovité hodnoty pojistek. V žádném případě se vadné pojistky nesmí opravovat !!

Pokud dojde v průběhu provozu k přerušení některé z pojistek, je třeba před opravou pozorně prohlédnout celou instalaci, zda nedošlo k dodatečnému zkratu v obvodu zátěže, apod.. Teprve po odstranění příčiny poruchy je možno pojistku vyměnit za novou téže dimenze.

Upozornění :

Po připojení kabelu (šňůry) označeného „Power 230 V/50Hz (Napájení) k rozvodné síti je nepřípustné způsobit zkrat na zátěži. Tento způsob zacházení může být příčinou trvalého poškození přístroje. Na vady takto způsobené se záruka nevztahuje.