Montáž

Montážní otvory

Montáž každé jednotky (i modulů) se provádí čtyřmi šrouby M3 do otvorů, které mají rozteče 52x100mm podle obrázku: