Charakteristika

Křivka CIE

CIE Photopic. (CIE odpovídá křivce vnímání lidského oka).

C.I.E.(MEZINÁRODNÍ OSVĚTLOVACÍ KOMISE) Foto křivka V (λ) je popsána v následujícím odstavci.

ASPON-P - automatický spínač prahového osvětlení nemovitostí - je výkonové programovatelné multifunkční fotorelé, roční kalendář a spínací hodiny v jednom přístroji s výkonovým kontaktem na výstupu

Normy


Vztah k normám


Výrobek vyhovuje

ČSN EN 60669-2-1:98 + A11:98 a směrnicím EU dle nařízení vlády
č.168/1997 Sb., č.168/1997 Sb.(73/023/EEC),
č.169/1997 Sb., č.169/1997 Sb.(89/336/EEC)
2002/96/EC (WEEE), 2002/95/EC (RoHS)


Definice


Názvy a definice odpovídají ČSN EN 60669 a ČSN EN 116 000 – 3, odst. 2


Všeobecně


Použití


ASPON-P je programovatelná automatika určená pro automatizované spínání spotřebičů v závislosti na intenzitě denního světla, popř. aktuálním datumu a zeměpisných souřadnicích spínaného místa. Je vhodná pro ovládání osvětlení výloh obchodů, stavenišť, v závodech pro osvětlování výrobních hal, k rozsvěcení reklam, osvětlování firemních znaků, ovládání veřejného osvětlení, apod..v závislosti na rozhodnutí provozovatele. S Asponem-P již nikdy nebudete potřebovat žádný další přístroj, všechny funkce i jejich kombinace lze programově nastavit a dlouhodobě užívat.

Prahová hodnota osvětlení pro zapnutí (rozepnutí) výstupního výkonového kontaktního obvodu je v ši-rokém rozsahu nastavitelná potenciometrem a indikována rozsvícením (popř. blikáním) dvoubarevné signálky LED červené a zelené barvy na čelní ploše přístroje. Veškerá nastavení přístroje lze provést buď z klávesnice pod LCD dvouřádkovým displejem, nebo po kabelu přes port COM pomocí počítače (PC).


Pracovní podmínky


Fotorelé ASPON-P  je určeno pro práci v normálních podmínkách. Pracovní poloha je libovolná.


Náhradní díly


ASPON-P je kompaktní přístroj se zvýšenou odolností. S dodávkami náhradních dílů se nepočítá.

Příslušenství lze kdykoli přiobjednat.