Programování

Výchozí stav jednotky ASPON-P

Po připojení napájecího napětí jednotky ASPON-P probíhá inicializační sekvence. Během ní dojde vždy k rozepnutí výstupního kontaktu, načtení uložených nastavení a k detekci připojeného snímače intenzity osvětlení a rádiového modemu. Po první fázi inicializace se na displeji zařízení objeví text

který indikuje výchozí stav jednotky. V průběhu prvních několika sekund po zapnutí přístroje rychle bliká zelená LED. Tím upozorňuje uživatele na probíhající inicializaci snímače intenzity osvětlení.

Čelní štítek přístroje je vybaven klávesnicí s pěti tlačítky. Aby byl pohyb v nabídkách uživatelsky příjemnější, jsou jejich funkce shodné pro všechny nabídky. Tlačítko slouží k opětovnému vyvolání výše popsaného inicializačního procesu. Tlačítko je určeno pro pohyb mezi položkami nabídky. Po dosažení poslední položky nabídky a stisku dochází k návratu k první položce. Pro výběr položky, případně potvrzení nastavené hodnoty slouží tlačítko . Tlačítko má duální funkci k tlačítku a slouží k návratu do nadřazené nabídky, případně ke stornování změněné hodnoty. Poslední tlačítko umožňuje zadávat parametry a také vstupovat do podnabídky zvolené položky.

Z výchozího stavu je možno vstoupit do režimu zobrazení aktuálních hodnot jednotky nebo do menu pro nastavení jejich parametrů.

 

Z výroby je každá jednotka ASPON-P nastavena na tzv. „tovární nastavení“, tj. základní nastavení, kdy je aktivní pouze funkce fotorelé.

Funkci „tovární nastavení“ lze kdykoli (po jakémkoli předchozím programovacím zásahu ze strany uživatele) znovu obnovit- viz postup uvedený níže.

 

Obnovení továrního nastavení

Postup obnovení továrního nastavení je následující

Ve stavu, kdy je na displeji napsáno Obnovit? lze volbu potvrdit stisknutím klávesy , nebo ji opustit bez provedení obnovení továrního nastavení stiskem

. Po úspěšném obnovení továrního nastavení se přístroj vrací do výchozího stavu.

 

Obnovení továrního nastavení slouží k přepisu všech nastavených parametrů (kromě nastavení globální hladiny osvětlení, která se nastavuje mimo menu přístroje) na hodnoty přednastavené výrobcem. Před aktivací si musí být obsluha jistá, že obnovení nastavení chce, protože po přepsání již není možné jednoduše obnovit předchozí nastavení přístroje. Přístroj se v továrním nastavení chová jako běžné fotorelé, které využívá pouze jednu hladinu pro spínání i rozpínání výstupního kontaktu nastavenou potenciometrem. Všechny ostatní funkce jsou deaktivovány, všechna zpoždění jsou vynulována a všechny profily jsou nastaveny shodně. Hodnoty parametrů, které představují tovární nastavení, jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Datum a čas

Datum

Beze změny

Čas

Beze změny

Změna času

Letní/zimní čas

Časové pásmo

UT+1

Komunikace

Režim

Slave

Povolit

Povoleno

Poloha

Severní šířka

50°00’00”

Východní délka

15°00’00”

Profily

Všechny profily jsou nastaveny shodně

Osvětlení

 

Zpoždění zapnutí

0

Povolit

Povoleno

Večerní hladina

0, zakázáno

Výluka

 

Čas 1. vypnutí

0:00

Čas 1. zapnutí

0:00

Čas 2. vypnutí

0:00

Čas 2. zapnutí

0:00

Povolit

Zakázáno

Astro-kalendář

 

Zpoždění zapnutí

0

Zpoždění vypnutí

0

Povolit

Zakázáno

Komunikace

 

Zpoždění zapnutí

0

Zpoždění vypnutí

0

Povolit

Zakázáno

Režim

Povoleny pouze dny týdne

Jazyk

Čeština

Stát

Česká republika

Stav servisního zapnutí

Beze změny

Úplný postup při programování libovolné žádané „světelné“ funkce je uveden v Příručce uživatele (viz Stahněte si).