Konstrukce

Konstrukce přístroje plně respektuje požadavky na bezpečné oddělení obvodů ovládací elektroniky a čidla od síťové části spínače.

Ve střední části nosné základové desky plošných spojů (dále jen PS) je umístěn zalitý bezpečnostní transformátorek fy HAHN TR1 s převodem 230/2x7,5 V orientovaný tak, že primární část vinutí je situována směrem k silové části (strana přípojných vodičů), sekundární vinutí 2x7,5 V je otočeno k elektronickým ovládacím obvodům. Jedinými prvky spojujícími obě části jsou transformátorek s prostorově oddělenými vinutími a elektromechanické dvoustavové relé (dále jen relé) Finder 4341 s vysokou hodnotou izolačního napětí mezi obvody cívky a kontaktu. Ovládací potenciometr je utěsněn, tvarování vývodů potenciometru umožňuje výškovou korekci. Indikační dvoubarevná světelná dioda LED červené a zelené barvy je umístěna na čelním subpanelu, stejně jako obě pojistková pouzdra. Čelní subpanel je na přední straně pokryt barevnou samolepicí fólií se zprůhledněným okénkem nad LCD displejem a dvoubarevnou LED diodou. Po výškovém dotvarování vývodů jsou obě DPS sestaveny k sobě ve speciálním přípravku, zapájeny k sobě a sestava je pak umístěna do formy a zalita Lukoprénem. Všechny použité součástky včetně relé jsou těsné a jsou vhodné pro zalití. Výjimkou je komunikační konektor a pojistková pouzdra, které je nutno před zalitím zvlášť pečlivě utěsnit jak zvnějšku, tak i zevnitř.

Veškeré součástky jsou umístěny na DPS a zapájeny. Pojistková pouzdra jsou umístěna v síťové části přístroje s výškovým přesahem, aby bylo možno i po zalití provádět výměnu vadných pojistek. Připojovací kabely (šňůry) pro připojení fotočidla, zátěže (obvod kontaktu) a síťový přívod 230 V mají délku cca 1 m a jsou k základové desce PS upevněny pomocí odlehčovacích spon (opatření proti mechanickému vytržení). Montáž přístroje se provádí čtyřmi šrouby za podélně umístěné úchyty, v nichž jsou vždy dvojice připevňovacích otvorů.

Sestava, zalitá do Lukoprénu, má podobu kompaktní kostky, odolné vůči nepříznivým vlivům.